ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 4

มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม 

เขต ภาษีเจริญ  กทม. 10160

รศ.ดร. วันชัย ริจิรวิช  081-134-4865

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  วงศ์วนิชทวี  086-384-1567

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.พงศ์พัฒน์  เพ็ชรรุ่งเรือง  081-619-5900  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ปุณยิศา  คืนดี  095-696-3655

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพงศ์ธวัช นาคตระกูล(จนท.) 086-633-3874

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : Meng Siam

Facebook เพจ : มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัย สาขา วิศวกรรมศาสตร์

Office:02-867-8070  Fax: 02-868-5022